Αρχική

Αρχικά το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου λειτούργησε ως Διθέσιο. Στο Νέο κτήριο, παραχώρηση του Πανεπιστημίου, λειτούργησε από το 1992 ως 12/θέσιο οργανικά και 14/θέσιο λειτουργικά.

Το σχολικό έτος 2010-2011, το Σχολείο μας ορίστηκε ως ένα από τα 800 Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.).

Για το σχολικό έτος φοιτούν 310 μαθητές και υπηρετούν 31 εκπαιδευτικοί.

Εικόνες του Σχολείου μας