Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πλατ. Γεωργίου Α?, αρ. 17 Α΄, 4Ος όροφος
Μέγαρο Λόγου & Τέχνης- Πάτρα
Ταχ. Κωδ. : 26221
Πληρ.: Παλαιοκώστα Φ.
Τηλ.: 2610 240196
Fax : 2610 240145
E-mail: antpaidiaspatras@gmail.com

Πάτρα 27-09-2016
Αριθ. Πρωτ :1990

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΘΕΜΑ: «Μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 η Συμμετοχή Εθελοντών Εκπαιδευτικών και Μαθητών ? Μαθητριών στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων».

Η αδυναμία των λαϊκών οικογενειών να καλύψουν τις στοιχειώδης ανάγκες τους σε συνδυασμό με την πολύχρονη υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου που επιδρά αρνητικά στην ουσιαστική μόρφωση οδηγεί όλο και περισσότερους μαθητές ? μαθήτριες όλων των βαθμίδων να αναζητούν στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου τους βοήθεια και υποστήριξη για την βελτίωση τους στα μαθήματα.
Ο αυξημένος αριθμός μαθητών απαιτεί όπως είναι φυσικό και περισσότερους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες.
Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα στους Εκπαιδευτικούς και στους Φορείς τους να υποστηρίξουν πολύπλευρα και ενεργητικά την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.

Να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 με τον εξής τρόπο:

1) Στην Αντιδημαρχία Παιδείας & Αθλητισμού στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης Πλατεία Γεωργίου 17Α΄ 4Ος Όροφος Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 240196
2) και Ηλεκτρονικά να κατατεθούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο
e-mail :fal@patras.gr
3) Στα γραφεία του Παμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών, Φωκαίας 26 στο ισόγειο
ώρα 6 ? 8 Απόγευμα.

Οι Αιτήσεις μπορούν να ανευρεθούν στο site του Δήμου e-patras.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ