«Βραδιά αστροπαρατήρησης»

«Βραδιά αστροπαρατήρησης»

O κ. Ευθυμιόπουλος Χρήστος, Αστροφυσικός Ερευνητής Α’,του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΑΕΜ),θα παρευρίσκεται την Πέμπτη 1 Ιουνίου για εισήγηση- παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου.
Η παρουσίαση θα γίνει από 8:15 έως 13:15 σε τρεις φάσεις, πρώτα για τις Α και Β τάξεις, στη συνέχεια για τις Γ και Δ και τέλος για τις Ε και ΣΤ.
Την Τετάρτη το βράδυ, στις 9:00μ.μ., θα γίνει στο σχολείο αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια που θα φέρει ο καθηγητής για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και την Πέμπτη βράδυ την ίδια ώρα για τους μαθητές.