Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιρλανδία

Στα παίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Euro Trading, Young Entrepreneurs on the Move» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιρλανδία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ