ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επικοινωνία:
Σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφτείτε εκτάκτως εκπαιδευτικό του σχολείου ή τη Διευθύντρια πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για να κανονιστεί ραντεβού.

Ενημέρωση για συμβάν:
Σε περίπτωση που ενημερωθείτε ότι κάτι συνέβη στο σχολείο θα ενημερώνετε άμεσα το δάσκαλο της τάξης και
εκείνος θα ασχοληθεί με το περιστατικό και θα ενημερώσει τη Διευθύντρια. Αν κριθεί απαραίτητο η Διευθύντρια θα ενημερώσει τη σχολική Σύμβουλο, την Διεύθυνση ΠΕ ή την Περιφερειακή Διεύθυνση. Στο σχολείο υπάρχει η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων που με παιδαγωγικού τύπου παρεμβάσεις ασχολείται με θέματα σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Για να γίνει αυτό προηγείται σύσκεψη μεταξύ εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στο τμήμα, Διευθύντριας και όποιων άλλων κρίνει το σχολείο και αποφασίζεται πως θα διευθετηθεί το θέμα. Αν το σχολείο κρίνει ότι υπάρχουν θέματα που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών ή μαθησιακές δυσκολίες ή ο,τιδήποτε διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του μπορεί να καλέσει ειδικούς από φορείς που συνεργάζονται με τα σχολεία.