2η Διεθνική Συνάντηση των υπευθύνων του Erasmus+

2η Διεθνική Συνάντηση των υπευθύνων του Erasmus+ στο Doberlug-Kirhhain, Γερμανία για το Πρόγραμμα «Euro Trading, Young Entrepreneurs on the move» που εκπονείται στο σχολείο μας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι υπεύθυνοι όλων των εταιρικών σχολείων συζήτησαν για το πρόγραμμα και έθεσαν τους καινούριους στόχους για την επόμενη σχολική χρονιά.