ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 από 12:30΄-13:15΄, θα γίνει επίδοση βαθμολογίας των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Επισημαίνουμε ότι θα γίνει μόνο επίδοση και όχι ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται στις καθορισμένες ώρες και ημέρες την 1η και την 3η εβδομάδα κάθε μήνα.
Το Ολοήμερο στη συνέχεια, θα λειτουργήσει κανονικά.