Β ξένη Γλώσσα στα Γυμνάσιο!

Οι γονείς / κηδεμόνες μαθητών/ μαθητριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες.