Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Στο Κ.Καστρίτσι και στο γραφείο του διδακτικού προσωπικού του 12/θ Δ. Σχ. Κάτω Καστριτσίου σήμερα 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποτελούμενος από τους :

1. Νυδριώτη Μαρία, Δ/ντρια
2. Γουργουλιάτου Παρασκευή
3. Φιλιππάτου Κατερίνα,
4. Φαρμάκη Μαρία
5. Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
6. Κουσιουνέλου Φωτεινή
7. Μαυρογένη Θεανώ
8. Παπανδρικοπούλου Μαρία
9. Παπασημακοπούλου Ελένη
10. Μελισσουργού Βασιλική
11. Σπυροπούλου Διονυσία
12. Αραποστάθη Δέσποινα
13. Βγενόπουλος Παναγιώτης
14. Πίγκα Μαρία
15. Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
16. Πεγιάζη Ουρανία
17. Μέγκα Αλεξία
18. Παολίνου Αικατερίνη
19. Χρυσάφη Αγαθή
20. Πήττα Άννα
21. Πιέρρου Γεωργία
22. Ρέντζη Ευτέρπη

Συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει το παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ: «Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας 12/θ Δ. Σχ. Κ. Καστριτσίου»
Η κ. Νυδριώτη Μαρία Δ/ντρια, ενημέρωσε το Σύλλογο Διδασκόντων για την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ-Δ/νση ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΕΔΒΜΘ 137/17-3-2011 που αφορά στις οδηγίες οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας σε όλα τα σχολεία του κράτους. Ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι πρέπει να προβούν σε εντατική εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας και παροχής πρώτων βοηθειών, να δώσουν οδηγίες πολιτικής άμυνας στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, να γνωρίζουν τη θέση του φαρμακευτικού υλικού του σχολείου και να το δείξουν στους μαθητές.
Τέλος, αποφασίστηκε η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού δημοσίου ανεξαρτήτου ιδρύματος.
Σύμφωνα με αυτόν ορίστηκαν:
α/α Ομάδες Εργασίας
1. Γενικός Υπεύθυνος για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου
Α. Νυδριώτη Μαρία Δ/ντρια του Σχολείου
Β. Γουργουλιάτου Παρασκευή

2. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό
Α. Νυδριώτη Μαρία
Β. Γουργουλιάτου Παρασκευή
Γ. Μαυρογένη Θεανώ
Δ. Μελισσουργού Βασιλική
3. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών
Α. Χρυσάφη Αγαθή
Β. Παπανδρικοπούλου Μαρία
Γ. Φιλιππάτου Αικατερίνη
Δ. Σπυροπούλου Διονυσία
4. Ομάδα Πυρασφάλειας
Προσεισμικά:
Α. Βγενόπουλος Παναγιώτης
Β. Μαυρογένη Θεανώ
Γ. Μελισσουργού Βασιλική
Δ. Παπασημακοπούλου Ελένη

Μετασεισμικά:
Όλο το προσωπικό του σχολείου είναι η Ομάδα Πυρασφάλειας μετά από ένα σεισμό. Όποιος είναι πιο κοντά στη μικροεστία πυρκαγιάς παρεμβαίνει για την κατάσβεσή της.
5. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων
Α. Μέγκα Αλεξία
Β. Πιέρρου Γεωργία
Γ. Πεγιάζη Ουρανία
6. Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής
Α. Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
Β. Χρυσάφη Αγαθή
Γ. Φαρμάκη Μαρία
Δ. Αραποστάθη Δέσποινα
7. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του Σχολείου
Α. Πιέρρου Γεωργία
Β. Γουργουλιάτου Παρασκευή
8. Ομάδα Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία
Α. Κουσιουνέλου Φωτεινή
Β. Πίγκα Μαρία
Γ. Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
Δ.Ρέντζη Ευτέρπη
9. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας με τους Αρμόδιους Φορείς
Α. Νυδριώτη Μαρία Δ/ντρια Σχολείου
Β. Γουργουλιάτου Παρασκευή

• Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις ομάδες Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Πυρασφάλειας, Ελέγχου Δικτύων, αλλά και οι λοιποί, οφείλουν να ενημερωθούν για το προβλεπόμενο υλικό Μονάδων Π. Α. του 12/θ Δ. Σ. Κ. Καστριτσίου, όπως αυτό αναγράφεται στο Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού του σχολείου μας.

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό
Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 12/θ Δ.Σ.Σχολείου Κ.Καστριτσίου, το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Πανεπιστημιούπολη Πάτρας κτίριο (όροφοι: ισόγειο-α΄όροφος), συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2017 με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Νυδριώτη Μαρίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2017-18.
Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Το πρακτικό αυτό αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:

1. Νυδριώτη Μαρία, Δ/ντρια
2. Γουργουλιάτου Παρασκευή
3. Φιλιππάτου Κατερίνα
4. Φαρμάκη Μαρία
5. Κουσιουνέλου Φωτεινή
6. Μαυρογένη Θεανώ
7. Παπανδρικοπούλου Μαρία
8. Παπασημακοπούλου Ελένη
9. Μελισσουργού Βασιλική
10. Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
11. Σπυροπούλου Διονυσία
12. Αραποστάθη Δέσποινα
13. Βγενόπουλος Παναγιώτης
14. Πίγκα Μαρία
15. Μέγκα Αλεξία
16. Παολίνου Αικατερίνη
17. Χρυσάφη Αγαθή
18. Πήττα Άννα
19. Πιέρρου Γεωργία
20. Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
21. Πεγιάζη Ουρανία
22. Ρέντζη Ευτέρπη
23. Τσαρούχα Θάλεια Αντωνία