«Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας 12/θ Δ. Σχ. Κ. Καστριτσίου»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Στο Κ.Καστρίτσι και στο γραφείο του διδακτικού προσωπικού του 12/θ Δ. Σχ. Κάτω Καστριτσίου σήμερα Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:15μ.μ. ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποτελούμενος από τους :

1. Νυδριώτη Μαρία, Δ/ντρια
2. Γουργουλιάτου Παρασκευή
3. Φαρμάκη Μαρία
4. Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
5. Κουσιουνέλου Φωτεινή
6. Μαυρογένη Θεανώ
7. Παπανδρικοπούλου Μαρία
8. Παπασημακοπούλου Ελένη
9. Μελισσουργού Βασιλική
10. Σπυροπούλου Διονυσία
11. Αραποστάθη Δέσποινα
12. Βγενόπουλος Παναγιώτης
13. Πίγκα Μαρία
14. Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
15. ΠεγιάζηΟυρανία
16. Μέγκα Αλεξία
17. Παολίνου Αικατερίνη
18. Χρυσάφη Αγαθή
19. Πήττα Άννα
20. Πιέρρου Γεωργία
21. Ρέντζη Ευτέρπη
22. Φιλιππάτου Αικατερίνη

Συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει το παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ: «Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας 12/θ Δ. Σχ. Κ. Καστριτσίου»
Η κ. Νυδριώτη Μαρία Δ/ντρια, ενημέρωσε το Σύλλογο Διδασκόντων για την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ-Δ/νση ΠΑΜ Ο.Α.Σ.Π. 1580/4-9-2014 που αφορά στις οδηγίες οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας σε όλα τα σχολεία του κράτους. Μοίρασε σκαριφήματα των χώρων της σχολικής μονάδας σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στα οποία φαίνεται ο τρόπος ασφαλούς διαφυγής των μαθητών σε περίπτωση κινδύνου, τα διαθέσιμα πυροσβεστικά μέσα και το μέρος που είναι τοποθετημένα, όπως και η διαφορετική θέση των τριών φαρμακείων που υπάρχουν στο διώροφο κτίριο του σχολείου μας.
Ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι πρέπει να προβούν σε εντατική εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα αυτό προστασίας και παροχής πρώτων βοηθειών, να δώσουν οδηγίες πολιτικής άμυνας στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, να γνωρίζουν τη θέση του φαρμακευτικού υλικού του σχολείου και να το δείξουν στους μαθητές.
Ορίστηκε ο τρόπος διαφυγής και ο τρόπος συγκέντρωσης στον προαύλιο χώρο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

Από την κεντρική είσοδο:
Αίθουσα 3: ΣΤ1 Αραποστάθη
Αίθουσα 5: Β1 Φαρμάκη
Αίθουσα 1: (Νέο κτήριο) Γ3 Γουργουλιάτου
Αίθουσα 2: (Νέο κτήριο) Β2 Σπυροπούλου
Αίθουσα 3: (Νέο κτήριο) Γ2 Πίγκα
Αίθουσα Υπολογιστών

Από την έξοδο του Κυλικείου:
Αίθουσα 1: Δ1 Παπανδρικοπούλου

Από την έξοδο στις τουαλέτες:
Αίθουσα: 7 Α1 Κουσιουνέλου
Αίθουσα: 6 Α2 Μπαρτζοπούλου

1ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:
Από την κεντρική είσοδο:
Αίθουσα 20: Γ1 Μαυρογένη
Αίθουσα 23: Δ3 Μελισσουργού

Από την έξοδο στις τουαλέτες:
Αίθουσα 27: Ε1 Βγενόπουλος
Αίθουσα 26: Ε2 Σακελλαροπούλου
Αίθουσα 25: Δ2 Παπασημακοπούλου
Αίθουσα 24: ΣΤ2 Πεγιάζη

Ορίστηκε το σήμα έναρξης και λήξης.
Συμφωνήθηκε να γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας ανά τρίμηνο . Τα σκαριφήματα αναρτήθηκαν στις τάξεις και σε διάφορα σημεία του σχολείου.
Επισημάνθηκε η ανάγκη εντοπισμού κακοτεχνιών και άλλων σημείων που εγκυμονούν κινδύνους για τους μαθητές στην σχολική μονάδα, από τους εφημερεύοντες δασκάλους. Τέλος, αποφασίστηκε η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού δημοσίου ανεξαρτήτου ιδρύματος.

Σύμφωνα με αυτό ορίστηκαν:

α/α Ομάδες Εργασίας
1. Γενικός Υπεύθυνος για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου
α. Νυδριώτη Μαρία Δ/ντρια του Σχολείου
β. Γουργουλιάτου Παρασκευή

2. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό
α. Νυδριώτη Μαρία
β. Γουργουλιάτου Παρασκευή
γ. Μαυρογένη Θεανώ
δ. Μελισσουργού Βασιλική
3. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών
α. Χρυσάφη Αγαθή
β. Παπανδρικοπούλου Μαρία
γ. Παπασημακοπούλου Ελένη
δ. Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
ε. Πήττα Άννα
4. Ομάδα Πυρασφάλειας
Προσεισμικά:
α. Βγενόπουλος Παναγιώτης
β. Πίγκα Μαρία
γ. Αραποστάθη Δέσποινα
δ. Σπυροπούλου Διονυσία
ε. Κουσιουνέλου Φωτεινή
Μετασεισμικά:
Όλο το προσωπικό του Σχολείου είναι η Ομάδα Πυρασφάλειας μετά από έναν σεισμό. Όποιος είναι πιο κοντά στη μικροεστία πυρκαγιάς παρεμβαίνει για την κατάσβεσή της, έχοντας όμως υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.
5. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων
α. Πιέρρου Γεωργία
β. Φιλιππάτου Αικατερίνη
γ. Μέγκα Αλεξία
δ. Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
6. Υπεύθυνοι Τμημάτων
Α1 Κουσιουνέλου Φωτεινή
Α2 Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
Β1 Φαρμάκη Μαρία
Β2 Σπυροπούλου Διονυσία
Γ1 Μαυρογένη Θεανώ
Γ2 Πίγκα Μαρία
Γ3 Γουργουλιάτου Παρασκευή
Δ1 Παπανδρικοπούλου Μαρία
Δ2 Παπασημακοπούλου Ελένη
Δ3 Μελισσουργού Βασιλική
Ε1 Βγενόπουλος Παναγιώτης
Ε2 Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
ΣΤ1 Αραποστάθη Δέσποινα
ΣΤ2 Πεγιάζη Ουρανία

7. Ομάδα Υποστήριξης Ατόμου με Αναπηρία
Προσεισμικά:
α. Φαρμάκη Μαρία
β. Παολίνου Αικατερίνη
γ. Ρέντζη Ευτέρπη
Μετασεισμικά:
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο σχολείο διαθέσιμα άτομα με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία, τη μετασεισμική περίοδο τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα του σεισμού και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου αποτελούν την Ομάδα Υποστήριξης του Ατόμου.

• Η κ. Χρυσάφη Αγαθή υπεύθυνη της ομάδας Π.Α. για την παροχή πρώτων βοηθειών θα εξοπλίσει όλα τα φαρμακεία του σχολείου με τα υλικά και τα φάρμακα, που προβλέπονται από την ανωτέρω εγκύκλιο.
• Οι κ.κ. Μαυρογένη Θεανώ και Μελισσουργού Βασιλική θα μεριμνήσουν για το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού και ομάδων Π.Α. του 12/θ Δ.Σ.Κ. Καστριτσίου, τόσο στις πρώτες βοήθειες όσο και στην πυρασφάλεια. Επίσης, θα ενημερώσουν το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου ώστε σε περίπτωση κινδύνου να εκτελέσει με προθυμία τις εντολές των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των μαθητών και την εκκένωση του κτιρίου.
• Η κ. Τσαρούχα Θάλεια Αντωνία, θα ενημερώσει τους συναδέλφους στο ολοήμερο.
• Δεν βρέθηκε χώρος κατάλληλος με τουαλέτες, νερό και φωτισμό, όπως προβλέπεται από την ανωτέρω εγκύκλιο, για καταφύγιο, που να παρέχει ασφάλεια σε βομβαρδισμούς.
• Αρχεία μαθητικών βιβλίων πρέπει να κλειστούν σε μεταλλικές ντουλάπες, που θα κλειστούν ερμητικά.
• Οι κ.κ. Μαυρογένη Θεανώ και Μελισσουργού Βασιλική ενημερώνουν τα τρία βιβλία:
o Βιβλίο Πρώτων Βοηθειών
o Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού
o Ημερολόγιο Ενεργειών για την οργάνωση Π.Α.
• Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις ομάδες Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Πυρασφάλειας, Ελέγχου Δικτύων, αλλά και οι λοιποί, οφείλουν να ενημερωθούν για το προβλεπόμενο υλικό Μονάδων Π.Α. του 12/θ Δ.Σ.Κ.Καστριτσίου, όπως αυτό αναγράφεται στο Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού του σχολείου μας.

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό
Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 12/θ Δ.Σ.Σχολείου Κ.Καστριτσίου, το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Πανεπιστημιούπολη Πάτρας κτίριο (όροφοι: ισόγειο-α΄όροφος), συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Νυδριώτη Μαρίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2017-16.
Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Το πρακτικό αυτό αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:

1. Νυδριώτη Μαρία, Δ/ντρια
2. Γουργουλιάτου Παρασκευή
3. Φαρμάκη Μαρία
4. Μπαρτζοπούλου Λαμπρινή
5. Σακελλαροπούλου Κασσάνδρα
6. Κουσιουνέλου Φωτεινή
7. Μαυρογένη Θεανώ
8. Παπανδρικοπούλου Μαρία
9. Παπασημακοπούλου Ελένη
10. Μελισσουργού Βασιλική
11. Πεγιάζη Ουρανία
12. Σπυροπούλου Διονυσία
13. Αραποστάθη Δέσποινα
14. Βγενόπουλος Παναγιώτης
15. Πίγκα Μαρία
16. Μέγκα Αλεξία
17. Παολίνου Αικατερίνη
18. Χρυσάφη Αγαθή
19. Πήττα Άννα
20. Πιέρρου Γεωργία
21. Φιλιππάτου Αικατερίνη
22. Ρέντζη Ευτέρπη
23. Τσαρούχα Θάλεια Αντωνία