Έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών έναντι της ιλαράς!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς

Με το με αρ.πρωτ. 344376/3374/08-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας γίνεται  έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών έναντι της ιλαράς.

Παρακαλώ να προσκομίσετε στο σχολείο (στο δάσκαλο της τάξης), φωτοτυπία του βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, με τα στοιχεία του παιδιού και τη σελίδα με τα εμβόλια ή το βιβλιάριο να φωτοτυπηθεί στο σχολείο, έως  Τετάρτη 14/3/2018

Η Διευθύντρια Νυδριώτη Μαίρη