«Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

 

Το σχολείο μας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ:

«Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Η συγκεκριμένη δράση ανακύκλωσης αφορά αυστηρά και μόνο χαρτί: παλαιά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν – σχολικά και μη, τετράδια και φωτοτυπικό χαρτί.

Προσοχή: Πλαστικό κάλυμμα/εξώφυλλο, σπιράλ και συνδετήρες από βιβλία και τετράδια θα πρέπει να αφαιρούνται.