ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ!

Έγινε με επιτυχία η πρώτη άσκηση σεισμού και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών! Θα ακολουθήσουν πολλές ασκήσεις, όπως κάθε χρόνο, ώστε τα παιδιά να αντιδρούν σχεδόν «μηχανικά» σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ευχή βέβαια όλων μας: «Να είναι αχρείαστες!»