Τοποθέτηση Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Κάτω Καστριτσίου

Σας ενημερώνουμε ότι, από τον Δεκέμβριο και κάθε Παρασκευή , για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα βρίσκεται στο σχολείο μας Κοινωνικός Λειτουργός. Έργο του, είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου. Ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας και λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιουργεί η παραμονή παιδιών και γονέων στο σπίτι λόγω έκτακτων μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, η ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, η δημιουργία δικτύων υποστήριξης, καθώς και σχετικές συμπληρωματικές δράσεις κρίνονται ως απολύτως αναγκαίες.

Για οποιαδήποτε απορία ή τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης με τον Κοινωνικό  Λειτουργό του Σχολείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διευθύντρια  του σχολείου . Η Διεύθυνση του Σχολείου διαβιβάζει το αίτημα στον Κοινωνικό Λειτουργό  (τηλεφωνικά ή με e-mail). O Κοινωνικός Λειτουργός  με τη σειρά του επικοινωνεί τηλεφωνικά  ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο με τους γονείς των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές  και αναλόγως το αίτημα:

Παρέχει εξ αποστάσεως ψυχοκοινωνική  υποστήριξη/ συμβουλευτική  σε μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία , είτε κατόπιν παρότρυνσης δασκάλων / γονέων, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Για την περίπτωση οποιασδήποτε ατομικής παρέμβασης προς τους μαθητές εκ μέρους του Κοινωνικού Λειτουργού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. Σημειώνεται ότι οι μαθητές και οι οικογένειές τους έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ή και να αποσύρουν τη συγκατάθεση  όποτε το επιθυμούν.

Παρέχει εξ αποστάσεως ψυχοκοινωνική υποστήριξη / συμβουλευτική σε γονείς, είτε με δικό τους αίτημα, είτε κατόπιν παρότρυνσης του Κοινωνικού Λειτουργού, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας γονέα-παιδιού.

Σε περίπτωση που ο Κοινωνικός Λειτουργός  κρίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω  διερεύνηση  του είδους  και του βαθμού των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας μαθητής  ή πιο συστηματικής παρέμβασης, τον  παραπέμπει  σε δημόσιους φορείς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην ευρύτερη κοινότητα, αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου  και τους γονείς.

Τέλος, ο εκπαιδευτικός ΕΕΠ Σχεδιάζει  και προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.