Διαδικασία εκκένωσης σχολικής μονάδας

Για να δείτε τη διαδικασία εκκένωσης της σχολικής μονάδας μας, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας, κάντε κλικ εδώ