ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 οι δασκάλες της Γ τάξης θα παρακολουθήσουν Σεμινάριο της Σχολικής Συμβούλου.

Οι μαθητές της Γ τάξης δεν θα έρθουν στο Σχολείο εκείνη την ημέρα.