Μαθαίνω παίζοντας

Οι μαθητές της Έκτης τάξης στα πλαίσια του  μαθήματος  των ΤΠΕ δημιούργησαν παιχνίδια γνώσεων από τα μαθήματα της Ιστορίας και της Φυσικής τους.

Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας πατήστε τους συνδέσμους:  παιχνίδια Ιστορίας  και παιχνίδια Φυσικής