ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!

Ημέρες Μουσικής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΩ  ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Δευτέρα 23 Μαΐου 2016             3η ώρα                  Αφιέρωμα στον Mozart ? B΄ Τάξη

5η ώρα                   Αφιέρωμα στον Mozart ? A? Τάξη

 

Τρίτη 24 Μαΐου 2016                 3η ώρα                   Αφιέρωμα στον Mozart ? Γ΄ Τάξη

 

 

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016        10:00΄             Μάθημα Οργανογνωσίας

   από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α?  Τάξης

5η ? 6η ώρα            Αφιέρωμα στον Mozart ? Ε΄ Τάξη

 

 

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016         8:30΄              Συναυλία

από μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ Τάξης

                                  10:00΄             Συναυλία

από μαθητές/τριες της Δ΄ και Ε΄ Τάξης

                                  5η ? 6η ώρα            Αφιέρωμα στον Mozart ? Στ΄ Τάξη

 

 

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016     10:00΄             Συναυλία

                                                       από μαθητές/τριες της Στ΄ Τάξης

5η ? 6η ώρα            Αφιέρωμα στον Mozart ? Δ΄ Τάξη

Το μάθημα Οργανογνωσίας της Α΄Τάξης και οι Συναυλίες των Τάξεων, είναι εκδηλώσεις που μπορούν να παρακολουθήσουν και οι γονείς

W. A. Mozart  (1756-1791)

260 χρόνια από τη γέννησή του