Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλί ων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα διδακτικά βιβλία που είναι σε καλή κατάσταση επιστρέφονται στο σχολείο ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη σχολική χρονιά.