Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ

Για να δείτε τη ΚΥΑ όπως αυτή δημοσιευτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης καντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους :  ΚΥΑ(1),   ΚΥΑ(2)