Αρχείο κατηγορίας Η Διευθύντρια

self test

ΦΕΚ 4187/10-9-2021

Άρθρο 2

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς που προσέρχονται στο σχολείο.

Άρθρο 3

Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον covid-19 είναι υποχρεωτικός  για τους μαθητές/μαθήτριες που δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο φορές ανά βδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Τρίτη και Παρασκευή επιδεικνύεται το αποτέλεσμα του τεστ εκτυπωμένο στον εκπαιδευτικό που διδάσκει την 1η ώρα στο τμήμα.

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

Θούριος
(Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής)

Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά,
Mονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,
Nα φεύγωμ’ απ’ τον Kόσμον, για την πικρή σκλαβιά.
Nα χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα, και Γονείς,
Tους φίλους, τα παιδιά μας, κι’ όλους τους συγγενείς.

 

 

Αγαπητοί γονείς

Σας υπενθυμίζω και σας εφιστώ την προσοχή στο Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» https://www.e-nomothesia.gr/…/koine-upourgike-apophase

Η Διευθύντρια

Νυδριώτη Μαίρη