ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2015
Σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας θα γίνουν Δωρεάν
Ανιχνεύσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015, ώρα 10:00 ? 14:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας
Μιχαλακοπούλου (Ρήγα Φεραίου) 58

Για να κλείσετε R/V παρακαλούμε καλέστε στη
γραμματεία του Π.Σ.Λ. τηλ. 210 777 99 01 καθημερινά κατά τις ώρες
10:00 έως 15:00
Οργάνωση:  Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών