ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Για να δείτε τις μέρες που μπορείτε να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων του σχολείου μας κάντε κλικ στον  σύνδεσμο  :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ