Σύσταση νέου Δ.Σ. Συλλόγου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων θεσμικών οργάνων του συλλόγου για τη διετία 2014-2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρουσιάσθηκαν και ψήφισαν 119 γονείς που εκπροσωπούσαν 164 μαθητές εκ των 311 μαθητών που φοιτούν κατά το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) συνεδρίασε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και συστάθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ EMAIL
Πρόεδρος Ροδοπούλου-Πέτρου Γεωργία 6936328008 grodopoulou@upatras.gr
Αντιπρόεδρος Βανακάρας Αλέξανδρος 6970276830 a.g.vanakaras@upatras.gr
Γενικός Γραμματέας Πολύζος Δημήτριος 6937097001 meletespolyzos@yahoo.gr
Ειδικός Γραμματέας Γεωργίου Παναγιώτης 6944752809 panos@lis.upatras.gr
Ταμίας Μαυροειδή-Παπαηλιού Μαρία 6944522811 mmp72@yahoo.gr